Mobil Uygulama Geliştirici - Android ve iOS Mobil Uygulama‎ Geliştirici
Android Context in non-activity Class – The Secret of ContextWrapper

Reference :http://itekblog.com/android-context-in-non-activity-class/

 

Android library supports badge notification like iOS in Samsung, LG, Sony and HTC launchers

 

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Reference: https://github.com/leolin310148/ShortcutBadger

The ShortcutBadger makes your Android App show the count of unread messages as a badge on your App shortcut!

Usage code:

int badgeCount = 5;
ShortcutBadger.applyCount(context, badgeCount);
ShortcutBadger.removeCount(context);

Library Download: ShortcutBadger-1.1.11.jar

Permission

 

CocoaPods ile Kütüphane Yönetimi IOS

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Referanslar:  https://www.raywenderlich.com/97014/use-cocoapods-with-swift
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/blog/cocoapods-ile-kutuphane-yonetimi

CocoaPods, Swift ve Objective-C ile yazılmış Cocoa Projeleri ve üçüncü parti kütüphaneleri, projeye dâhil etmek geliştirilmiş bir araçtır.

Eğer daha önceden yüklü değilse:
Terminal üzerinde aşağıdaki satırları yazıyoruz ve CocoaPods kurulumu için şifre girdikten sonra tamamlanmasını bekliyoruz.
sudo gem install cocoapods
pod setup –verbose

Eğer CocoaPods yüklüyse veya projenize kütüphane eklemek bu adıma geçebiliriz. Aşağıda projenizin bulunduğu klasörün yeri bulunmaktadır.(Projenin ana klsörünü cd yazdıktan sonra terminalin içine bırakmanız yeterli)

cd ~/Path/To/Folder/Containing/Application

pod init

Artık yüklemek istediğimiz kütüphaneyi proje içindeki Podfile metin editörü ile açıp yüklemek istediğimiz kütüphanenin urlsini yazmamız yeterlidir.
//rest api gibi web servislerle bağlantı kuran popüler kütüphane Alamofire
pod ‘Alamofire’, ‘~> 4.0’

Not: Projeyi çalıştırıken   testtt.xcworkspace açılmalı project değil

Android ExifInterface – Exif tags in a JPEG file

Referans :https://developer.android.com/reference/android/media/ExifInterface.html
This is a class for reading and writing Exif tags in a JPEG file or a RAW image file.

 

How to remove transparent dark background outside of dialog box Android (Solved)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

How to remove transparent dark background outside of dialog box -Android (Solved)

dialog.getWindow().setDimAmount(0); // please look pictures

Android adb Over Wifi Connect

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Referens:https://developer.android.com/studio/command-line/adb.html#wireless

In casr it’s still not connected, try to switch the usb connection mode as MTP / PTP / Camera while the device is connected through usb and repeat these steps over again..

Swift Application Example For Beginners: GCF and LCM Calculator

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Source Code: https://github.com/bulentsiyah/GCF-and-LCM-Calculator-Swift-Application
Swift 3.0.1
Xcode Version 8.1

The greatest common factor
The greatest common factor, or GCF, is the greatest factor that divides two numbers. To find the GCF of two numbers:
List the prime factors of each number. Multiply those factors both numbers have in common. If there are no common prime factors, the GCF is 1.

The Least Common Multiple
A common multiple is a number that is a multiple of two or more numbers. The common multiples of 3 and 4 are 0, 12, 24, ….
The least common multiple (LCM) of two numbers is the smallest number (not zero) that is a multiple of both.