Bulent SIYAH | Mobile App Developer
Tab Bar Controller ile Gelişmiş Table View Örneği, Search Bar Ekleme | Swift 4

Bu örnekte Tab Bar Controller ile Table View Controller eklenmiştir.
Listelerden birinde Search Bar ve her liste açılırken title ların nasıl değiştiği gösterildi.
Nav Bar kısmının sol ve sağ tarafına kod ile buttonlar eklendi.
Tab Bar bir ayağı devre dışı bırakılabilir.

Ekran Görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_TabBarController_Gelismis_TableView_Ornegi

Döviz Çevirici (Rest Apiden Veri Çekme) Örneği | Swift 4

Rest Api Kaynağı = https://api.fixer.io/latest?base=USD

Not: Rest Api htpp kullanırsanız aşağıdaki eklemelisiniz.

plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Ekran görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Doviz_Cevirici

Rest Web Servise Bağlanma (Login ve Dosya Gönderme Örneği) | Swift 4

Projede CocoaPods yüklü değilse bu adımları yapınız.
http://www.bulentsiyah.com/cocoapods-ile-kutuphane-yonetimi-ios/

web servis işlemlerini yapıcak olan 3rd yazılım Alamofire olucak. Bunun için podfile içine

Not: plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Projenin Ekran Görüntüleri

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Web_Servis_Ornegi

UIAlertController içine TextField Ekleme | Swift 4

Gist Kodu: https://gist.github.com/bulentsiyah/92285451143fdb8939a058cb84c9107b

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

 

Klavye Kaydırma Sorunu Çözümü (IQKeyboardManager,3rd Party Software) | Swift 4

Kaynak ve yazılım hakkında detaylı bilgi için: https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager

Yazılımı kullanabilmek için Podfile dosyanıza aşağıdaki satırları ekleyin.

AppDelegate.swift dosyasının application method una