Trafik Lambası Programı ve Proteus İsis Simülasyonu (16F84)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu programda 4 trafik lambasının karşılıklı olanlar aynı renkteki lambayı yakacak şekilde sıra ile çalışması sağlanmıştır. Birinci grup trafik lambasında kırmızı ışık yanıyorken ikinci grup trafik lambasında yeşil ışık yanarak birbirini tamamlar ve sıra ile lamba renkleri değişir. Işıkların yanma süreleri aynı değildir. Birinci grub için yeşil ışığın yanma süresi 4 saniye iken ikinci grub için bu süre 8 saniye olarak ayarlanmıştır ve sarı ışıkların yanma süresi ise 1 saniyedir.

Programın Adımları

1-Trafik lambası için programı herhangi bir not defteri ile PIC Assembly komutu ile yazılır. Dosya asm formatında kaydedilir. Bu komutlar şöyledir:

2- Proteus isis programı çalıştırılır. Pick from library butonu ile (Sol tarafta P harfi ile belirtilen buton) 16f84A devresi seçilir ve çalışma alanına taşınır. Bunun dışında 16f84A’yı eklediğimiz gibi Traffic Lights’ları da devre simülasyonuna ekleyeceğiz. Bu program iki tane trafik lambasını için yazılmıştır.

3- TRAFİKLAMBASI.ASM dosyasını yapılan devreyi çalıştırması için üst menüden Source, Add/Remove Files seçeneğini seçilir. Açılan kısımda Source Code Filename kısmında new seçeneği ile TRAFİKLAMBASI.ASM dosyasını seçmeliyiz.  Ok düğmesini ile ekranı kapatıp, yine üst menüden Edit,  Find And Edit Component seçeneği ile devrenin adını yazmalıyız. Örneğin U1 olucak muhtemelen devre adı. Bunu seçtikten sonra çıkan adımda OK seçeneğini tıklayıp devreyi çalıştırabilir.