Tek Nöronlu Yapay Sinir Ağı ve Proteus İsis Simülasyonu (16f84)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu yazıda PIC assembly ile kodlanmış tek nörona sahip bir yapay sinir ağı oluşturulup, Proteus İsis programında simülasyonla gösterildi. Programda hedeflenen durum, giriş değeri 1 verilirse 0 sonucunu üreten, 0 verilirse 1 sonucunu üreten YSA oluşturmak. Tek nöronlu yapay sinir ağının özelliği, nörona giren giriş değerini belli bir ağırlık değeri ile çarpıp, eşik değere göre sonuç üretmektir. Örnek olarak giriş değeri olarak 0 değeri verilip ve bu değer 1 değerine sahip ağırlıkla çarpıldıktan sonra elde edilen sonuç olan sıfır değerini 0’a eşit ve küçük olan eşik değerle kıyaslansın. Sonuç olan 0 değeri ile eşik değerin kıyaslanması sonucunda true yani 1 değeri elde edilecektir. Çünkü sonuç 0 ve eşik değerde sıfıra eşit ve küçük olduğu için dönüş true olacaktır. Aynı durum için giriş değeri 1 olduğunda dönüş değeri 0 olacaktır. Böylece program için hedeflenen durum gerçekleşti.

Programın Adımları

1-Tek nöronlu yapay sinir ağı için programı herhangi bir not defteri ile PIC Assembly dili komuları ile yazılır. Dosya asm formatında kaydedilir. Bu komutlar şöyledir:

Gist Kodları

2- Proteus isis programı çalıştırılır. Pick from library butonu ile (Sol tarafta P harfi ile belirtilen buton) 16f84A devresi seçilir ve çalışma alanına taşınır. Bunun dışında 16f84A’yı eklediğimiz gibi Button ve 7 SEG-BCD-GRN devre elemanlarını da simülasyonuna ekleyeceğiz.  Programda Button giriş değerini ayarlamak için, 7 SEG-BCD-GRN çıkış değerini görüntüleyebilmek için eklenmiştir.

3- TekNoronYSA.asm dosyasını yapılan devreyi çalıştırması için üst menüden Source, Add/Remove Files seçeneğini seçilir. Açılan kısımda Source Code Filename kısmında new seçeneği ile TekNoronYSA.asm dosyasını seçmeliyiz.  Ok düğmesini ile ekranı kapatıp, yine üst menüden Edit,  Find And Edit Component seçeneği ile devrenin adını yazmalıyız. Örneğin U1 olucak muhtemelen devre adı. Bunu seçtikten sonra çıkan adımda OK seçeneğini tıklayıp devreyi çalıştırabilir.