Siyah-Beyaz Resim Üzerindeki Nesneleri Bulma (Hazır Olmayan Metotlarla MATLAB)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Projenin Kodları

Bu çalışmaya benzer bir çalışma daha önce yine matlab üzerinde yazıldı. Fakat bu çalışmayı diğerinden ayıran özellik matlabin resim yükleme fonksiyonu dışında hazır fonksiyon kullanılmadan yazılmış olmasıdır. Algoritma bu anlamda bana aittir. Dolayısıyla hata içerebilir veya resmindeki nesnelerin durumuna göre doğru sonuçlar gözlemlenmeyebilir. Çalışmanın tanımı şöyledir: Beyaz resim üzerinde bulunan siyah objeleri sayısını ve konumunu bulma algoritması. Örnek uygulama 300×300 piksellik resim üzerinde gerçekleştirilmiştir (Piksel sayısı sonuç alma süresi ile ilişkilidir).

Algoritma ana hatları ile şöyledir.
1- Resim yüklenir.
2- Her renk pikselinin 3 te biri alınıp belirli bir eşik değer altında kalan ve eşik değer üstindeki değerine göre sıfır veya bir değerine sahip olur.
3- Diziyle işlemleri gerçekleştirme için logical tipten double tipine dönüştürülür.
4- Her nesneye komşuluk durumuna göre etiket verilir.
5- Aynı nesneye farklı etiketler verilmiş mi diye uzaklık ölçümü ile kontrol edilir.
6- Her nesnenin kenarları bulunup, sırası ile ekrana çizdirilir. İşlem sonucunda tüm değişkenler temizlenir.

Çalışmanın Kodları ve Açıklamalar

Gist Kodları