Ses Tanıma (Voice Recognition) (TensorFlow Lite) | Android

Merhaba, uygulama mobil uygulama içerisinden kayıt edilen seslerin, önceden eğitilmiş seslerden (“okay”,”hi”,”go”,”left”,”right”) hangisine benzediğini tahmin eden basit bir Tensorflow Lite modelin, Android içerisinde kullanma örneğidir. Modelin yaratılması ile ilgili kısımlardan daha çok mobil içerisinde model nasıl kullanılabilir şeklinde yaklaşılmıştır.

TensorflowLite Modeli (VoiceRecognition_output6.tflite ve sesler (modelin yanında olmak zorunda))

Mobil Arayüz:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Kodlar: