Sayaç Programı ve Proteus İsis Simülasyonu (16F84)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu programda 10 dan geriye sayan sayaç yapılmıştır. Kodu değiştirerek sayı değiştirilebilir.

Programın Adımları

1-Sayaç yapmak için programı herhangi bir not defteri ile PIC Assembly komutu ile yazılır. Dosya asm formatında kaydedilir. Komutlar kopyalanırken tek ve çift tırnaklar yeniden düzenlenmelidir. Bu komutlar şöyledir:

2- Proteus isis programı çalıştırılır. Pick from library butonu ile (Sol tarafta P harfi ile belirtilen buton) 16f84A devresi seçilir ve çalışma alanına taşınır. Programın çalışmaya başlamasını sağlayan button da aynı yöntem ile çalışma alanına getirilir. Button burada şart değil ama programda kullanıldığı için gereklidir. Kodlara bakılınca button neden eklendiği anlaşılır. Bunların dışında +5v’ta ihtiyaç vardır. Bunun için soldaki listede Terminals Mode yazan buttona tıkladıktan sonra power ekleyeceğiz. Power bir ucu buttona bağlı olucak. Button diğer ucuda RA0 bacağına bağlı olmalıdır. +5v verilmesinin nedeni A0 bacağına 1 gelip gelmediği kontrolunu program içinde yaptığımız için gereklidir. Çünkü bu bilgiye göre sayaç sayma işlemine başlar ve bu bilgiye göre sayaç tekrar tekrar sayar. Bunun dışında 16f84A’yı ve button eklediğimiz gibi 7 segment display’yide devre simülasyonuna ekleyeceğiz.

3- SAYAC.ASM dosyasını yapılan devreyi çalıştırması için üst menüden Source, Add/Remove Files seçeneğini seçilir. Açılan kısımda Source Code Filename kısmında new seçeneği ile SAYAC.ASM dosyasını seçmeliyiz.  Ok düğmesini ile ekranı kapatıp, yine üst menüden Edit,  Find And Edit Component seçeneği ile devrenin adını yazmalıyız. Örneğin U1 olucak muhtemelen devre adı. Bunu seçtikten sonra çıkan adımda OK seçeneğini tıklayıp devreyi çalıştırabilir.