OWI-535 Robot Kol Kontrolcüsü Yazılımı (C#)

Bu projede OWI-535 modeli robot kolun bilgisayar aracılığıyla kontrol edilmesi için C# üzerinde bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama seri port üzerinden iletişim kurduğu robota belli şemalara uygun sinyaller göndererek hareketin gerçekleştirilmesini sağlar.

Uygulama, seri port üzerinden Arduino geliştirme kitiyle iletişim kurar ve Arduino, aldığı sinyalleri uygun pinleri kullanarak hareketin gerçekleştirilmesini sağlar.

OWI-535 Robot Kol Hakkında OWI-535 Robot Kol Seti, uzaktan kumanda aracılığı ile kontrol edilmektedir. Kolun kaldırma kapasitesi 100gr’dır. Beş ayrı motor, bu uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir. Kol 120° bilekten, 300° dirsekten, 180° omuzdan ve 270° temelden ve 0-4.5cm kıskaç hareket etme özelliğine sahiptir. Kıskacın üzerinde bir de beyaz LED bulunmaktadır.

OWI-535 Robot Kol Kumanda Yazılımı, C# üzerinde geliştirilmiş bir robot kontrol uygulamasıdır ve OWI-535 ile varsayılan olarak gelen kablolu kumandaya ek olarak bazı özelliklere sahiptir. Bunlar ileriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu özellikler temel olarak motorların ve LED’in kontrol edilmesi ve hareketlerin kaydedilmesidir.

Projenin Kodları

Tüm proje kodları Github Link