Matlab İf-Else ve Swich-Case Yapıları ile For ve While Döngüsü

Matlab ile yazılan programlarda kullanılabilecek bazı ifadeleri tanımlamak gerekir.

Continue ifadesi ile karşılaşınca işlem bir sonraki iterasyona geçer.

Break ifadesi ile karşılaşınca break ifadesinin bulunduğu döngü sona erer.

Error fonksiyonu, yazılacak programlarda karşılaşılabilecek hatalara karşı kullanılır. Örneğin bir değer girilmesini istiyorsunuz ve bu değer belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kullanıcı yanlış girmesi durumunda error fonksiyonu kullanılarak program durdurulabilir. error(‘Sayi yanlış’) şeklinde komutla karşılaşınca ekranda error using –> fonksiyon_adi Sayi yanlış şeklinde olur ve program durur.

Warning fonksiyonu error yapısının aynısıdır fakat burada program bu komutla karşılaşınca program yazıyı ekrana verir ama durmaz.

İf-Else Yapısı:

  •     if   koşul

işlemler….
end

  •     if koşul

işlemler…
else
işlemler…
end

  •     if koşul

işlemler…
elseif koşul
işlemler…
end

Switch-Case Yapısı:

  • switch durum

case durum1
işlem1…
case durum2
işlem2…
otherwise
işlem3… (Bu kısım kullanıcıya bağlı)
end

For Döngüsü:

  • for i=başlagıç:artışmiktarı:sondeğer  (i, Tam sayı(integer))

işlemler…
end

While Döngüsü:

  • while koşul
    işlemler…
    end