Matlab Grafik Çizdirme Bilgileri

Matlab’de grafikler “figure” penceresinde çizdirilir. Matlab’de en temel çizim fonksiyonu plot’dur. plot(x,y) şeklinde iki boyutlu grafik çizdirir. plot komutu x in her noktasına karşılık gelen y noktasını çizdirir. plot(y) şeklinde yazılırsa, 1,2,3,..,n (n y’nin eleman sayısı) elemanlarına sahip bir x dizisi varmış gibi davranarak x eksenini yaratır.

xlabel(‘yazı’) Grafiğin x eksenini adlandırır.
ylabel(‘yazı’) Grafiğin y eksenini adlandırır.
title( ‘Başlık Buraya Yazılır’ ) Çizilen grafiğe başlık verir.
legend komutu ile gösterge eklenmesi sağlanır. Genel yazım şekli legend(Str1,str2,str3,..,pos) şeklindedir. Pos burada yazının nerde duracağını gösterir. Eğer pos:
0 ise Otomatik en iyi yeri bul demektir.
1 ise Sağ üst köşeye yerleştirir.
2 ise Sol üst köşeye yerleştirir.
3 ise Sol alt köşeye yerleştirir.
4 ise Sağ alt köşeye yerleştirir.
-1 ise Grafiğin sağına yerleştirir.

Çizgilerin görünümü değiştirmek için:
plot(x,y,’-o’), plot(x,y,’-*’), plot(x,y,’-+’), plot(x,y,’-^’), plot(x,y,’-.’) gibi şekiller kullanılabilir.

Çizgileri renklendirmek için;
plot(x,y,’r’) kırmızı(red), plot(x,y,’k’) siyah, plot(x,y,’b’) mavi (blue), plot(x,y,’g’) yeşil (green) yazılarak yapılır.

Aynı eksen takımına farklı grafikleri çizdirmek için “hold on” ve “hold off” komutları kullanılır. Bu iki komut arasına yazılan her türlü grafiğin çizimi aynı eksen takımında gösterilir.

Aynı düzlemle bağımsız birden çok grafik çizmek için subplot komutu kullanılır. Genel formatı subplot(m,n,p) şeklindedir. m satır sayısını, n sütun sayısını, p ise indexi gösterir.

Izgara şeklinde çizgilerin görünmesi için “grid on” komutu kullanılır. Tek başına “grid” yazmakta ızgaranın görüntülenmesini ve kaldırılmasını sağlar.

axis([Xmin Xmax Ymin Ymax]) fonksiyonu, eksenlerin en küçük ve en büyük değerlerini ayarlar. axis equal ise x ve y eksenlerindeki ölçek faktörünü (büyüme ve küçülme oranlarını) eşitler.