Hafıza Oyunu (JAVA)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Hafıza Oyunu Bilgileri

Projenin Kodları

Tüm projeyi İNDİR: Program Raporu ve Kodu

1. Oyun nxn adet hücreden oluşmaktadır ve oyun başlangıcında tüm hücreler kapalıdır.
2. Oyuncu bu kapalı hücrelerden bir tanesine tıklar ve hücrenin içeriği görüntülenir. Sonrasında bir başka kapalı hücre tıklanır ve bu hücrenin de içeriği görüntülenir.
3. Açılan hücreler 2 saniye kadar açık kalır; eğer bu hücrelerin içerikleri birbirine eşit değilse hücreler tekrar kapalı konuma getirilir.
4. Eğer hücrelerin içerikleri birbirine eşitse hücreler açık olarak tutulur.
5. Tüm hücreler açık hale getirildiğinde oyun tamamlanmış olur.
6. Puanlama oyunun başlangıcı ile bitişi arasındaki süre kadardır.

Üç tane sınıf gerçekleştirilecek.
Hafıza : Burda oyunun durumları saklanmaktadır. Geçen süre, 2D dizide hücrelerdeki değerler vb.
HafızaGUI: Oyunun arayüzü. Yeni oyun butonu, çöz butonu vb. HafızaGUI de bulunan diğer butonlar içinde actionListeners gerçekleştirilebilir. Main yordamını HafızaGUI sınıfı içerisinde gerçekleştirilecek.
HucreButtonHandler: Hücreler için actionListener arayüzleri gerçekleştirir.

Hafıza Oyunu Kodları

Gist Kodlar