CocoaPods ile Kütüphane Yönetimi | IOS – Mobile Application Developer

CocoaPods ile Kütüphane Yönetimi | IOS

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Referanslar:  https://www.raywenderlich.com/97014/use-cocoapods-with-swift
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/blog/cocoapods-ile-kutuphane-yonetimi

CocoaPods, Swift ve Objective-C ile yazılmış Cocoa Projeleri ve üçüncü parti kütüphaneleri, projeye dâhil etmek geliştirilmiş bir araçtır.

Eğer daha önceden yüklü değilse:
Terminal üzerinde aşağıdaki satırları yazıyoruz ve CocoaPods kurulumu için şifre girdikten sonra tamamlanmasını bekliyoruz.
sudo gem install cocoapods
pod setup –verbose

Eğer CocoaPods yüklüyse veya projenize kütüphane eklemek bu adıma geçebiliriz. Aşağıda projenizin bulunduğu klasörün yeri bulunmaktadır.(Projenin ana klsörünü cd yazdıktan sonra terminalin içine bırakmanız yeterli)

cd ~/Path/To/Folder/Containing/Application

pod init

Artık yüklemek istediğimiz kütüphaneyi proje içindeki Podfile metin editörü ile açıp yüklemek istediğimiz kütüphanenin urlsini yazmamız yeterlidir.
//rest api gibi web servislerle bağlantı kuran popüler kütüphane Alamofire
pod ‘Alamofire’, ‘~> 4.0’

Not: Projeyi çalıştırıken   testtt.xcworkspace açılmalı project değil

Bulent SIYAH | 22 Şubat 2017