PROGRAMMING LANGUAGES | Mobile Application Developer

All Posts All Posts

Category: PROGRAMMING LANGUAGES
Machine Learning Egzersizleri | Kaggle

Merhaba, makine öğrenmesi alanında methodlarla ilgili kodlar bulunmaktadır. Kodların orjinali ve anlık çıktıları Kaggle sayfamda bulunmaktadır.

Kaggle linki: https://www.kaggle.com/bulentsiyah/machine-learning-exercise

İçindekiler:

 • Linear Regression
 • Multiple Linear Regression
 • Polynomial Linear Regression
 • Support Vector Regression
 • Decision Tree Regression
 • Random Forest Regression
 • K-Nearest Neighbour (KNN) Classification
 • Support Vector Machine (SVM) Classification
 • Naive Bayes Classification
 • Decision Tree Classification
 • Random Forest Classification
 • K-Means Clustering
 • Hierarchical Clustering
 • Natural Language Process (NLP)
 • Principal Component Analysis (PCA)
 • Model Selection
 • Recommendation Systems

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Data Science ve Data Visualization Egzersizleri | Kaggle

Merhaba veri bilimi ve veri görselleştirme alanları için popüler olan Python diliyle ilgili kodlar bulunmaktadır. Kodların orjinali ve anlık çıktıları Kaggle sayfamda bulunmaktadır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Kaggle linki: https://www.kaggle.com/bulentsiyah/data-science-and-visualization-exercise

İçindekiler:

Cleaning Data

Manipulating Data Frames with Pandas

Seaborn

Plotly

Visualization Tools

 

 

 

Python Egzersizleri | Kaggle

Merhaba veri bilimi ve makine öğrenmesi alanları için popüler olan Python diliyle ilgili kodlar bulunmaktadır. Kodların orjinali ve anlık çıktıları Kaggle sayfamda bulunmaktadır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Kaggle linki: https://www.kaggle.com/bulentsiyah/python-exercise

RESTful Web Servis Örneği (C#)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Kaynak Kodu: RESTful Web Servis Ornegi

Not: WebApiConfig dosyasının içeriğinde   routeTemplate: “api/{controller}/{id}”, olan satır   routeTemplate: “api/{controller}/{action}/{id}”, şeklinde değiştirilmelidir.
Controllers klasörüne Web API Application Controller Class eklenmeli (örn: TestServiceController)
Get methodları [HttpGet] ön eki bulunmalı ve HttpResponseMessage dönüş türünde olmalıdır.
HttpResponseMessage dönüş türü için  var res = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); ve  res.Content = new StringContent(“Dönüş değerleriniz”, Encoding.UTF8, “application/json”); şeklinde ekleme yapmanız yeterlidir.
TestService Controllerı olan ve Login method isimli bir örneğin dönüşünde Adres satırı http://localhost:50640/api/TestService/Login?email=&pass= şeklinde olur (api ön ekine dikkat)

Verilerin Json türü serilizasyonu için System.RunTime.Serialization kütüphanesi eklenmelidir.
Hata durumunda loglamalar için Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging (Nuget Manager EnterpriseLibrary.Logging aratınız) kütüphanesi eklenmelidir. Bu kütüphanin web config dosyasında configSections, loggingConfiguration ve enterpriseLibrary.ConfigurationSource sectionları altında loglama için konfigürasyon verileri bulunmaktadır.

Detay olarak web confige connectionStrings ve appSettings eklenmiş yazılar nasıl alınır örneği de bulunmaktadır.

WCF ve ASMX Web Servis Örneği (C#)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Yazının içeriği

WCF ve ASMX örneği
Örnek login methodu
Örnek dönüş biçimi
JSON dönüştürme/çözme işlemleri
IIS web servis ekleme

Kaynak Kodları: web servis örneğini indir