TextFiled (Giriş verileri) Değer Kontrolü | IOS

Gist Kodu: https://gist.github.com/bulentsiyah/9cc07ece1a200425f2ac4fb8998de959

Static TableView, Galeri ve Kameradan Görüntü Alma Örnegi | IOS

Örnekte 4 satıra sahip static bir tableview örneği bulunmaktadır. Static için Main storyboard ayarlar yapmak gerekmektedir. Sadece static değil her satırın yüksekliğininde değiştirilebildiği örnektir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Gist Kodu: https://gist.github.com/bulentsiyah/bb9155ada152ef7aa6c2350d5d15167d

Tab Bar Controller ile Gelişmiş Table View Örneği, Search Bar Ekleme | IOS

Bu örnekte Tab Bar Controller ile Table View Controller eklenmiştir.
Listelerden birinde Search Bar ve her liste açılırken title ların nasıl değiştiği gösterildi.
Nav Bar kısmının sol ve sağ tarafına kod ile buttonlar eklendi.
Tab Bar bir ayağı devre dışı bırakılabilir.

Ekran Görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_TabBarController_Gelismis_TableView_Ornegi

 

Gist Kodu: https://gist.github.com/bulentsiyah/78929303b8933944aa46f444d9abbe6f

Custom TableView Cell kullanmak

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Gist Kodu:  https://gist.github.com/bulentsiyah/0c4ae7e3719da5187b6ecb1f66d9c282

Döviz Çevirici (Rest Apiden Veri Çekme) Örneği | IOS

Rest Api Kaynağı = https://api.fixer.io/latest?base=USD

Not: Rest Api htpp kullanırsanız aşağıdaki eklemelisiniz.

plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Ekran görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Doviz_Cevirici

Rest Web Servise Bağlanma (Login ve Fotoğraf Gönderme Örneği) | IOS

 

Projede CocoaPods yüklü değilse bu adımları yapınız.
https://www.bulentsiyah.com/cocoapods-ile-kutuphane-yonetimi-ios/

web servis işlemlerini yapıcak olan 3rd yazılım Alamofire olucak. Bunun için podfile içine

Not: plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Projenin Ekran Görüntüleri

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Web_Servis_Ornegi

Dosya gönderme işlemleri  ve Tüm Methodlar: https://gist.github.com/bulentsiyah/5d81180161bab81deaba85d0a1a495c2