Android’de MNIST veri setiyle Önceden Eğitilmiş TensorFlow Modelini Kullanma | Android

Merhaba, uygulama ile MNIST veri seti kullanılarak basit tek katmanlı sinir ağına sahip, eğitilmiş bir model bulunmaktadır. Model basitçe oluşturulmuş hedef export edilen bir modeli Android içerisinde çalıştırmaktır.  Bu model PyCharm ile hazırlandı.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Model detayı:

MNIST_Model.py

Freeze_Graph.py

MNIST_Model.py ardından Freeze_Graph.py dosyası çalıştırıldığında optimized_frozen_mnist_model.pb çıktısı elde ederiz. Elde edilen çıktı \assets klasörü içine eklenmeli (optimized_frozen_mnist_model.pb), \libs klasöründe (libandroid_tensorflow_inference_java.zip https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/contrib/android) dosyaları bulunmalı.

Android konusunda kodlama yapmışlar için tanıdık kodlar şöyle:

 

 

 

Referanslar: https://www.tensorflow.org/mobile/linking_libs

https://medium.com/capital-one-developers/using-a-pre-trained-tensorflow-model-on-android-e747831a3d6

https://medium.com/@bendaf92/android-tensorflow-with-custom-model-d3678c88aad7