Android Sqlite Veritabanı Kullanımı

SQLiteOpenHelper içerisinde yer alan onCreate ve onUpgrade metotlarını oluşturmamız gerekecektir. Aynı zamanda SQLiteOpenHelper (Context context, String name, SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) yapıcısını da oluşturmamız gerekir.
onCreate metodu eğer uygulamayla ilgili SQLite veritabanı oluşturulmamışsa (örneğin uygulama ilk defa çalışıyorsa) bir SQLite veritabanı yaratır ve üzerinde metot içerisinde yer alan sorguları çalıştırır. Biz burada daha önce

anlattığımıza benzer şekilde bir CREATE sql ifadesiyle ülke bilgilerine dair bir tablo oluşturduk. execSQL komutu da oluşturduğumuz SQL sorgusunu veritabanında çalıştırarak, ilgili tabloları yaratmamızda bize yardımcı oldu. Siz de uygulamanızda bu şekilde veritabanı yapısını oluşturabilirsiniz.


onUpgrade metodu, uygulamanın veritabanı güncellendiyse (örneğin yeni bir sürüm geldiyse) harekete geçecektir. SQLiteOpenHelper’ın yapıcısına dikkat edersek, son değerin veritabanı sürümü olduğunu görürüz. Veritabanında tablo yapısında bir değişiklik varsa ve eski sürümlerde güncelleme gerekiyorsa, bu metot içerisinde ilgili sorgular çalıştırılır. Hangi sürümler arasında geçiş olacağını oldVersion ve newVersion değişkenleriyle anlayabiliriz. Gerekli kontrol yapıları ile veritabanı güncelleme işlemlerini bu metod altında yapmalıyız.
Sqlite ile ilgili detaylı döküman http://www.sqlite.org/docs.html adresinde bulunmaktadır.

Ekleme, Silme, Güncelleme ve Listeleme (Resim dosyası eklemeyi içerir)

Örnek kodlar: MainActivity, DatabaseHandler, KisiResimli, Utility, activity_main.xml ve listview_item.xml incelenmelidir. https://github.com/bulentsiyah/Android_Sqlite_Veritabani_Kullanimi