Android Servis içerisinden (Activity Değil) Alert Dialog Gösterme

Servisler arayüz işlemlerini gösteremezler ama olası bir işlem için servis içerisinden uyarı tetiklemek isteyebilirsiniz. Bunun için activity oluşturmadan Diğer uygulamalarda çizime izin ver ile bu işlemi yapabilirsiniz. Kritik derecede önemli işlemler için kullanılmaktadır.

Aşağıda gerekli izinler alınmadan çağırılan bir servis içerisinden uyarı kutucuğu dönen hata görülmektedir.

Örnek kodlar:  https://github.com/bulentsiyah/Android-Servis-icerisinden-Alert-Dialog-Gosterme