Android Service And Broadcast Receiver Example

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Android sistemi üzerinde gerçekleşen bazı olayların uygulamalar tarafından algılanması için kurulmuş bir yapıdır. Sistem üzerinde gerçekleşen bir event’dan uygulama uyarılmak isteyebilir ve buna göre uygulama tepki verebilir. Örneğin; Sms alınması, Batarya seviyesi, Uçak modu algılanması yada kulaklık takılması/çıkarılması gibi gibi.


Yukarda örneğini verdiğim olaylar gerçekleştiğinde Android işletim sistemi bir broadcast(yayın) yayınlar. Uygulamalar belirli olayları dinlemek için register olurlar. Bu şekilde register olunan event sistem üzerinde gerçekleştiğinde uygulama bir broadcast ile uyarılır ve uygulamada buna göre bir tepki verir.
Broadcast’lar iki şekilde oluşturabilinir. Bunlar; Static broadcast ve dynamic broadcast receiver’dır.
Static Broadcast Receiver
AndroidManifest.xml içerisinde <receiver> tag’ı içerisinde belirilir. Uygulamanın çalışıp çalışmaması static boradcast receiver’ı etkilemez.

Dynamic Broadcast Receiver
Activity yada Service içerisinde tanımlanmış olan broadcast’lardır. Dynamic broadcast receiverlar uygulamanın Context’i üzerinde tutulur. Activity sonlandığında receiver da sonlanmış olur.

Örnek kodlar: BroadcastReceiverOrnegi, MyReceiverBroadcastReceiver, YenidenBaslatmaBroadcastReceiver ve AndroidManifest.xml incelenmelidir. https://github.com/bulentsiyah/Basit_ve_Ozellestirilmis_ListView_Kullanimi