Android Görüntü ve Video Alma

Örnek kodlar: https://github.com/bulentsiyah/Android_Goruntu_Video_ve_Ses_Alma