Android Cihaz Bilgilerini Okuma, Bilgileri şifreleme, Loglama Örneği ve İnternet Bağlantısı Kontrolü

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Örnek kodlar:  https://github.com/bulentsiyah/Android-Cihaz-Bilgilerini-Okuma–Sifreleme–Loglama-ve-InternetBaglantisiKontrolu