Android Basit ve Özelleştirilmiş ListView Kullanımı

Basit ListView Örneği

Örnek kodlar: BasitListViewActivity ve activity_basit_list_view.xml incelenmelidir. https://github.com/bulentsiyah/Basit_ve_Ozellestirilmis_ListView_Kullanimi

Özelleştirilmiş ListView Kullanımı

Detaylı örnekler http://www.vogella.com/tutorials/AndroidListView/article.html
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-201/listview-kullanimi
Adapter bir veri kaynağıyla, veriye ihtiyacı olan nesneyi birbirine bağlamaya yarayan yapılardır. ListView gibi bir dizi veriyi içinde bulunduran yapılara, bu verileri ArrayAdapter aracılığıyla veririz. ArrayAdapter bir veri kaynağındaki verileri (kısaca, veri modelini) görsel öğelerde kullanmaya uygun hale getirir. Bunun görsel anlatımı şu şekildedir:

getCount(): int değer döner. ListView’da gösterilecek satır sayısını ifade eder. Verilerimizi barındıran ArrayList’in boyutu (size()) burada bize yarayacak.
getItem(int position): Object değer döner. position ile belirtilen satıra denk düşen nesneyi döndürür. Bu nesne satır olarak gösterilecek nesnedir. Bundan dolayı Object yerine doğrudan model sınıfınızdan oluştuğunuz nesneyi de dönüş türü olarak belirleyebilirsiniz.
getItemId(int position): long değer döndürmelidir. Veri listesinde position ile sırası belirtilen satırın kimlik numarasını (id) döndürür. Liste içeriğini veri tabanına kaydedecekseniz ya da orada eşlemeler yapacaksanız önem kazanır.
getView(int position, View convertView, ViewGroup parent): View değer döner. position ile sırası belirtilen satır için bir View döndürür. Bu metot içindeyken her satır için XML’i okuyup View haline getirme işlemi (inflating) yaparız. Bu hususta bize LayoutInflater servisi yardımcı olacaktır.

Örnek kodlar: OzellestirilmisListViewActivity, activity_ozellestirilmis_list_view ve listview_item incelenmelidir. https://github.com/bulentsiyah/Basit_ve_Ozellestirilmis_ListView_Kullanimi