Android Activity Yaşam Döngüsü, Giriş ve Kayıt İşlemleri, Veri Aktarma (Bundle, Statik ve Receiver)

Android activity yaşam döngüsü

Android Activity methodların hangi sırayla çalıştığını bilmek gerekir. Bu bilgi sayesinde bir harita, konum alma gibi uygulamalar geliştiriyorsanız arayüz oluşmadan bazı tanımları başlatıp bağlantı kurmalısınız. Detay bilgi https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle.html

onCreate : Activity başlatıldığında ilk çalışan method.
onStart : onCreate methodu işlemini tamamladıktan sonra çalışan method.
onResume : Activity çalıştıktan sonra bütün ön yüzdeki işlemler bittiğinde activity devamı için çalışan kısımdır. Activity arka plana geçip tekrar ön plana geldiğinde onResume methodu tetiklenir ve Activity çalışmaya devam eder.
onPause : Activity arka plana alındığında bu metod tetiklenir.
onStop : Aktivite arkaplana atıldığında çalışan bir diğer metoddur. Kullanıcı Activitye geri döndüğünde onRestart methodu tetiklenir ve onStart methodundan itibaren yaşam döngüsü devam eder. Eğer kullanıcı geri dönmezse ilgili Activity e ( bu durumda Activity sonlandı veya sistem tarafından kapatıldıysa ) onDestroy methodu tetiklenir.
onDestroy : Yaşam döngüsünün en son kısmıdır. Activity sonlandığında tetiklenir.Bellekte uygulama için kullanılan tüm kaynaklarda sonlandırılmış olur.

Örnek kodlar: 

Giriş ve kayıt işlemleri

Bu tip ekranlarda görsel uyumluluk, sade ve kolay kullanım yeterlidir. Örnek kodda giriş bilgilerinde yapılan hatalar Edittext in error bilgilendirme özelliği ve validation işlemleri kullanılmıştır, kodlar incelendiğinde daha net anlaşılabilir.  Detaylı incelenirse kayıt ekranında status bar renginin arkaplan rengine göre değiştirilmesi sağlandı.

Örnek kodlar: LoginActivity ve RegisterActivity java ve ilgili layoutlar incelenmelidir.

https://github.com/bulentsiyah/Android_Activity_Yasam_Dongusu__Giris_ve_Kayit_islemleri__Animasyonlu_Giris_islemleri

Animasyonlu giriş işlemleri ve 3.Parti yazılımlar

Uygulamalara 3.parti kütüphaneleri eklemek için eğer gradle üzerinden yapılacaksa build.gradle (Module:app) içerisine dependencies altında kütüphane sağlayıcının da belirteceği şekilde  compile ‘com.wrapp.floatlabelededittext:library:0.0.6’ şeklinde kütüphane linki eklenerek uygulama dahil olması sağlanır.

Eğer bu yapı bir jar dosyası ise önce jar dosyası ana proje klasörü içine taşınıyor, ardından File menüsü altında Project Structure seçilip sol menüden app ve açılan tab seçeneklerden de Dependencies seçilip, sağ taraftan jar dosyası seçilir. Bu seçim tamamlandığında jar dosyası yine gradle tarafından uygulamaya dahil edilmiş olur

Float Labeled EditText

Bu kütüphane, edittext arayüz elemanı kullanılırken yazım alanı doldurulduğunda hint içeriği yukarı başlık bölümüne çekerek kullanıcıya hangi alanı doldurduğu bilgisi vermiş olur.  Kütüphane gradle ile compile ‘com.wrapp.floatlabelededittext:library:0.0.6’ yazılarak uygulamaya dahil edilebilir.

Örnek kodlar: LoginActivity içinde Boolean floatLabeledEditText=false; true yapılarak layoutlar incelenmelidir.

https://github.com/bulentsiyah/Android_Activity_Yasam_Dongusu__Giris_ve_Kayit_islemleri__Animasyonlu_Giris_islemleri

Android Circular Progress Button

Kütüphane gradle ile compile ‘com.github.dmytrodanylyk.circular-progress-button:library:1.1.3’ yazılarak uygulamaya dahil edilebilir.  Referans link https://github.com/dmytrodanylyk/circular-progress-button

Örnek Kod: 

Circle Image View

Kütüphane gradle ile compile ‘de.hdodenhof:circleimageview:2.1.0’ yazılarak uygulamaya dahil edilebilir.  Referans link https://github.com/hdodenhof/CircleImageView

AndroidViewAnimations

Kütüphane gradle ile compile ‘com.android.support:support-compat:25.1.1’, compile ‘com.daimajia.easing:library:2.0@aar’,  compile ‘com.daimajia.androidanimations:library:2.3@aar’ yazılarak uygulamaya dahil edilebilir.  Referans link https://github.com/daimajia/AndroidViewAnimations

Android Splash Screen

Splash screen uygulama her açıldığında bir kaç saniye görünen ve çoğunlukla uygulama ikonu ve başlığını içeren ekranlardır.

Örnek kodlar: SplashScreen.java ve activity_splashscreen.xml incelenmelidir.

https://github.com/bulentsiyah/Android_Activity_Yasam_Dongusu__Giris_ve_Kayit_islemleri__Animasyonlu_Giris_islemleri

Activityler arası bilgi aktarma

Bilgi aktarma tamamıyla kullanım amacına göre değişmektedir. Örneğin sadece basit bir seçim sırası bilgisi aktarılacaksa bir statik değişken setlenip, diğer arayüzde bu setlenmiş değer üzerinden işlem yapılabilir. Bunun dışında eğer activityler arası bağ varsa bu aktarımlar Bundle ile de yapılabilir. Bahsedilen iki yöntemde algoritmanıza göre karar vereceğiniz aktarım biçimleridir.

Eğer iki activity arasında yakın geçiş yok ise ama bilgi aktarılması gerekiyorsa o zaman Receiverlar kullanılmalıdır. Örneğin tablar halinde bir birinden ayrılmış ekranlar mevcut, ve bu aktif ekranda ekstra dialoglar mevcut ve yapılan bir seçimle aslında tüm activityleri yakından ilgilendiren bir durum olduğunu düşünelim bu durumda Receiverlar ile aktarılan bilgi sayesinde tüm ekranlarda görünümler yenilenebilir.