Tab Bar Controller ile Gelişmiş Table View Örneği, Search Bar Ekleme | Swift 4 | Mobile App Developer

Tab Bar Controller ile Gelişmiş Table View Örneği, Search Bar Ekleme | Swift 4

Bu örnekte Tab Bar Controller ile Table View Controller eklenmiştir.
Listelerden birinde Search Bar ve her liste açılırken title ların nasıl değiştiği gösterildi.
Nav Bar kısmının sol ve sağ tarafına kod ile buttonlar eklendi.
Tab Bar bir ayağı devre dışı bırakılabilir.

Ekran Görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_TabBarController_Gelismis_TableView_Ornegi

Bulent SIYAH | 22 Şubat 2018