Rest Web Servise Bağlanma (Login ve Dosya Gönderme Örneği) | Swift 4 | Mobile App Developer

Rest Web Servise Bağlanma (Login ve Dosya Gönderme Örneği) | Swift 4

Projede CocoaPods yüklü değilse bu adımları yapınız.
http://www.bulentsiyah.com/cocoapods-ile-kutuphane-yonetimi-ios/

web servis işlemlerini yapıcak olan 3rd yazılım Alamofire olucak. Bunun için podfile içine

Not: plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Projenin Ekran Görüntüleri

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Web_Servis_Ornegi

Bulent SIYAH | 11 Şubat 2018