Bulent SIYAH | Mobile App Developer - Part 2
Tab Bar Controller ile Gelişmiş Table View Örneği, Search Bar Ekleme | Swift 4

Bu örnekte Tab Bar Controller ile Table View Controller eklenmiştir.
Listelerden birinde Search Bar ve her liste açılırken title ların nasıl değiştiği gösterildi.
Nav Bar kısmının sol ve sağ tarafına kod ile buttonlar eklendi.
Tab Bar bir ayağı devre dışı bırakılabilir.

Ekran Görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_TabBarController_Gelismis_TableView_Ornegi

 

Gist Kodu: https://gist.github.com/bulentsiyah/78929303b8933944aa46f444d9abbe6f

Custom TableView Cell kullanmak

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Gist Kodu:  https://gist.github.com/bulentsiyah/0c4ae7e3719da5187b6ecb1f66d9c282

Döviz Çevirici (Rest Apiden Veri Çekme) Örneği | Swift 4

Rest Api Kaynağı = https://api.fixer.io/latest?base=USD

Not: Rest Api htpp kullanırsanız aşağıdaki eklemelisiniz.

plist içerisine http için ekleme yapmamız gerekmektedir.
App Transport Security Settings
içine App Transport Security Settings Yes olmalı

Ekran görüntüleri:

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Github Linki: https://github.com/bulentsiyah/IOS_Doviz_Cevirici