Android Uygulama Geliştirme Eğitim Programı | Mobile Application Developer

Android Uygulama Geliştirme Eğitim Programı

Eğitim içeriği, en özet bilgilerle ve en hızlı şekilde Android uygulama geliştirme için oluşturulmuştur. İçerik hazırlanırken tüm gereklilikler göz önüne alınmıştır. Orta düzey bir uygulamadaki tüm beklentileri yerine getirebilecek şekilde başarıyla uygulama geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, “welcome aktivitye” sahip, “splash screen” bulunan, “Shared Preferences” kullanılmış, arayüzler arası animasyonlu geçişlere sahip, özelleştirilmiş “Dialog” ve “Toast” gibi kullanıcı etkileşim araçlarının da kullanıldığı, “Runtime Permission” kullanılmış olan, kullanıcı giriş, şifremi unuttum gibi “Login” ekranlarına sahip arayüz ile giriş yapılabilen, (Database – Data Caching) anket verilerin alınabildiği “Anket Doldurma” ekranı bulunan ve topladığı verileri iç veritabanına (sqlite) yazabilen, (otomatik offline mod) bu verileri kullanıcıyı etkilemeden ve uygun internet koşullarında servis yardımıyla iletebilen, geçmişte doldurulmuş anketlerin listelendiği ve detay ekranın bulunduğu bir anket uygulaması yazabilecektir.

Dökümanın Güncelleme Zamanı: 01 Aralık 2017

Eğitim PDF ni indir

PDF Önizleme

Android-Uygulama-Geli%C5%9Ftirme-E%C4%9Fitim-Program%C4%B1

PDF içeriğindeki konular:

 • 1. Mobil Uygulama Geliştirme Hakkında
 • 2. Bir Projenin Yaşam Döngüsü
  a. Projenin kurgusu
  b. Geliştirme ortamı detayları ve emülatör ile telefonun hazırlanması
  c. Temel kavramlar ve Android e giriş (Activity, Servis, Receiver, Constant, Adapter vs.)
  d. Proje oluşturma ve tüm proje yapısını tanıma
  i. Manifest dosyası önemi ve detayı
  ii. Style, Dimens, Color, String xml leri, Assets, Anim klasörü
  e. Empty, Login, Maps, Tabbed Page ve Navigation Drawer proje kalıbı seçimi
  f. Arayüz oluşturma argümanları.
  i. Android Layout Türleri
  ii. Button, Edittext, Textview, ImageButton, ImageView, Spinner, Listview, Seekbar arayüz
  elemanları ve değer ölçümleri
  iii. Progress, Alert Dialog, SnackBar ve Toast işlemleri
  iv. Menü örnekleri (İkon veya Yazı, Alt menü, Popup menü)
  v. İkon uyarlaması, Material Design Renk Kaynağı, Harici Font kullanımı
  g. Google Play Store yayın aşamaları
  i. İmzalı ve imzasız “apk” üretme
  ii. Console detayları
  iii. Ücretli ücretsiz yayınlama, uygulama içi satın alma
  iv. Alfa, Beta yayınları
 • 3. Android Activity Yaşam Döngüsü, Giriş ve Kayıt İşlemleri, Animasyonlu Giriş İşlemleri ve 3.Parti Yazılımlar, Splash Ekranı Ekleme ve Geçişler Arası Bilgi Aktarma (Bundle, Statik ve Receiver)
  a. Android activity yaşam döngüsü
  b. Giriş ve kayıt işlemleri
  c. Animasyonlu giriş işlemleri ve 3.Parti yazılımlar
  d. Splash ekranı ekleme ve geçişler arası bilgi aktarma (Bundle, Statik ve Receiver)
 • 4. Android Shared Preferences Kullanımı ve Ayarlar Arayüzü
 • 5. “Welcome” Tanıtım Arayüzleri Ekleme
 • 6. Progress, Alert Dialog ve Toast Arayüzlerinin Özelleştirilmesi
 • 7. Basit ve Özelleştirilmiş Listview kullanımı
 • 8. Android Runtime Permission Kullanımı
 • 9. Broadcast Receiver Kullanımı
  a. Static Broadcast Receiver
  b. Dynamic Broadcast Receiver
 • 10.Android Sqlite Veritabanı Kullanımı
  a. Ekleme, Silme, Güncelleme ve Listeleme (Resim kaydetme)
 • 11.Timer, Servis, AsyncTask ve Handler(UI Thread) Kullanımı
 • 12.Android Görüntü ve Video Alma
  a. Kamera veya galeriden alınan resmi ekrana basma, SD karta kaydetme
  b. Kamera veya galeriden alınan videoyu ekrana basma, SD karta kaydetme
 • 13.Android Clipboard Manager, Ekran Görüntüsü Alma, Raw içerisndeki PDF Dosyasını Açma, Picasso Kullanma
 • 14.Android Location Listener (Gps ve Network-Fused) işlemleri
 • 15.Android Google Maps Örneği
  a. Pin ekleme, Harita ayarları açma/değiştirme
  b. Çizgi çizdirme (manuel ve otomatik), Polyline, Polygon ve Circle Çizimi
  c. InfoWindow, Geocoder ile adres bulma
  d. Google Place Autocomplete kullanımı
 • 16.Android Web Servis (Rest, WCF veya ASMX)
  a. Ksop, Spring ve Retrofit kütüphaneleri kullanma
  b. SOAP ve Rest web servislere bağlanma
 • 17.Android Local Notification
  a. Standart Bildirim
  b. Genişletilmiş Bildirim
  c. Action Buttonlu Bildirim
  d. Kombine Grup ve Alt Yazılı Bildirim
  e. Özelleştirilmiş Bildirim
 • 18.Android Firebase Push Notification
 • 19.Android Firebase Analytics ile istatistik Toplama
 • 20.Android Cihaz Bilgilerini Okuma, Bilgileri şifreleme (saklama ve gönderme durumlarında)
 • 21.Android Loglama Örneği, İnternet Bağlantısı Kontrolü
 • 22.Android Alarm Kullanımı (Alarm uyandırma servisi değil)
 • 23.Android Badge Notification Kullanımı
 • 24.Wifi Üzerinden Debug Etme
 • 25.Apk sı Şifrelenmemiş Bir Uygulamayı Geri Çözme
 • 26.Android Barcode Okuma (QR, UPC, EAN, Code) ve Mobil Cihazda Oluşturma
 • 27.Android Servis içerisinden (Activity Değil) Alert Dialog Gösterme
 • 28.Android Türkiye’de ki Son Depremler Uygulaması
 • 29.Android Webview, Offline Web Sayfası (Html) Oluşturma ve Girilen Değerleri Okuma
 • 30.Android Orientation (Ekran Döndürme) Sabitleme, Klavye Gizleme
Bulent SIYAH | 17 Mayıs 2018